(poslední aktualizace 22. 4. 2020)

Téma odkladu splátek je aktuální a pro mnohé klienty stěžejní téma. Proto neváhejte a především v této těžké době se na mě můžete obrátit. Jsem zde pro vás nejen při vyřizování nových žádostí o hypotéku, ale i jejího refinancování nebo možnosti odkladu splátek.

Státní odklad splátek schválen a podepsán

Vláda dne 1. 4. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték.

Text zákona byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 177/2020 Sb. dne 17. 4. 2020 a tím nabyl účinnosti.

Díky tomu, že je nyní odklad splátek řešen zákonem, všechny banky mají stejné podmínky:

 • Odklad splátek může být buď do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020
 • Odklad splátek se týká úvěrů sjednaných před 26. 3. 2020 a k tomuto datu nesmí být splátky více jak 30 dní po splatnosti.
 • O odklad splátek musí požádat všichni účastníci úvěrové smlouvy (na jednom formuláři).
 • Bude odložena celá splátka úvěru (jistina i úrok)
 • Úvěr se nadále úročí a úroky za dobu odkladu uhradí klient až na konci úvěru.
 • Vyřízení odkladu je zdarma.
 • Odklad je možné nastavit nejdříve v následujícím měsíci po doručení žádosti do banky.
 • Pokud má klient pojištění schopnosti splácet, pak pojistné platí dál.
 • Vyčerpání úvěru není podmínkou, odklad splátek platí i pro čerpané hypotéky.
 • Odklad splátky se v Bankovním registru nijak negativně neprojeví, pokud není klient v prodlení se splácením.
 • O dobu odkladu se posouvá i datum fixace úrokové sazby.

Odklad podle zákonného moratoria platí od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podána žádost. Pokud tedy lidé zažádají už v dubnu, odloží se jim splátky za květen až červenec, respektive květen až říjen. Podle toho, zda zvolí tří nebo šestiměsíční odklad.

Všechny banky se nyní řídí shora uvedeným zákonem.

 

Na co se připravit při žádosti o odklad splátek

Je nutno poznamenat, že odklad splátek není automatický a banky budou nejspíše každou žádost individuálně posuzovat, některé více a jiné méně přísně. Připravte si tedy dokumenty dokazující vaši sníženou platební schopnost. Většinu agendy kolem odkladu splátek bude nejspíš možné vyřídit online.

Odklad splátek v současné době podporuje nejen ČBA (Česká bankovní asociace), ale také ČNB (Česká národní banka). Na odklad splátek také logicky může navazovat poskytnutí úvěru, ať už z vládní pomoci COVID úvěrů, nebo komerčního z vaší banky. To je varianta především pro podnikatele.

„Klienty, kteří mají o odklad splátek zájem, ČBA prosí o trpělivost – v rámci českého bankovnictví se jedná o bezprecedentní krok, který je nutné vyladit jednak uvnitř jednotlivých bank, tzn. nastavit procesy a systémy, jednak také s ČNB, aby tyto kroky a nastavení nebyly v rozporu se zákony a pravidly bankovního dohledu, který ČNB provádí.“ tisková zpráva ČBA.

Jak odklad splátek hypotéky funguje?

Pokud klient využije odkladu splátek, v praxi to zpravidla znamená, že se mu posune kalendář splácení a tím se tedy prodlouží i splatnost úvěru. Rozhodně tedy není třeba se obávat, že např. po uplynutí tříměsíčního odkladu bude klient muset zaplatit 3 měsíční splátky ve dvojnásobné výši nebo něco podobného. Jedná se zkrátka o způsob, jak krátkodobě ulehčit přetíženému rodinnému rozpočtu.

Tento vstřícný krok bank ve stávající situaci oceňujeme a vývoj pro Vás pečlivě sledujeme.

S důvěrou se na mě můžete obrátit.